Guide - Side 2
Trinn 1 Bakpanelmontering Vend telefonen over, slik at bakpanelet på telefonen vender opp. Sper plaståpningsverktøyet mellom det svarte ytre panelet og sølv sidepanelet. Skyv ned på plaståpningsverktøyet for å skille...
Trinn 1 Bakpanelmontering Vend telefonen over, slik at bakpanelet på telefonen vender opp. Sper plaståpningsverktøyet mellom det svarte ytre panelet og sølv sidepanelet. Skyv ned på plaståpningsverktøyet for å skille...
Trinn 1 Bakpanelmontering Vend telefonen over, slik at bakpanelet på telefonen vender opp. Sper plaståpningsverktøyet mellom det svarte ytre panelet og sølv sidepanelet. Skyv ned på plaståpningsverktøyet for å skille...
Trinn 1 Bakpanelmontering Vend telefonen over, slik at bakpanelet på telefonen vender opp. Sper plaståpningsverktøyet mellom det svarte ytre panelet og sølv sidepanelet. Skyv ned på plaståpningsverktøyet for å skille...
Trinn 1 Bakpanelmontering Vend telefonen over, slik at bakpanelet på telefonen vender opp. Sper plaståpningsverktøyet mellom det svarte ytre panelet og sølv sidepanelet. Skyv ned på plaståpningsverktøyet for å skille...
Trinn 1 Høyttaler Sett forsiktig fingernailen inn i nedre venstre spalt på bakdekselet og løft opp. Steg 2 Fjern batteriet ved å sette fingernailen øverst på batteriet og løft opp....
Trinn 1 SIM-kort Sett forsiktig fingernailen inn i nedre venstre spalt på bakdekselet og løft den opp. Steg 2 Fjern batteriet ved å sette fingernailen øverst på batteriet og løft...
Trinn 1 Batteri Sett forsiktig fingernailen inn i nedre venstre spalt på bakdekselet og løft opp. Steg 2 Fjern batteriet ved å sette inn neglen øverst på batteriet og løft...
Step 1 Battery Remove the back cover using a plastic opening tool. Insert it into each corner starting at the upper left of the back cover and pushing out. You...
Step 1 Battery Remove the back cover using a plastic opening tool. Insert it into each corner starting at the upper left of the back cover and pushing out. You...