Xiaomi Air 12 SSD-erstatning

 • Trinn 1 Bakdeksel

  • Orienter datamaskinen slik at Xiaomi-logoen er nederst på enheten.

 • Steg 2

  • Sett inn plaståpningsverktøyet under topp-midten gummideksel og løft oppover for å avsløre den skjulte skruen.

 • Trinn 3

  • Fjern de åtte 3 mm skruene ved hjelp av Torx T5-driveren ved å sette inn skrutrekkeren i hver skrue og dreie mot urviseren.

 • Trinn 4

  • Sett plaståpningsverktøyet inn i hver side av datamaskinen og skyv verktøyet nedover for å åpne bakdekselet.

  • Du hører høre lyder når du fjerner dekselet.

 • Trinn 5

  • Fjern baksiden av den bærbare datamaskinen ved å løfte forsiktig opp huset.

 • Trinn 6 SSD

  • Løsne de hvite og sorte høyttalerleddene ved å trekke dem fra de små, svarte tappene langs omkretsen av metallbraketten.

 • Trinn 7

  • Fjern 1,5 mm skruen med JIS # 00 skrutrekker.

 • Trinn 8

  • Løft SSD opp fra enheten og trekk forsiktig SSD fra den bærbare datamaskinen.