Xiaomi Mi Note Dual SIM SD-kort erstatning

  • Trinn 1 Dual SIM SD-kort

    • Finn hullet for Dual SIM SD-kortet på venstre side av telefonen.

  • Steg 2

    • Bruk Dual SIM SD-kort fjerningsverktøyet (eller bruk et papirklipp) og sett det inn i sporhullet til skuffen kommer ut.