Xiaomi Redmi Note 2 Hovedkort erstatning

 • Trinn 1 hovedkort

  • Fjern 12 skruer og ta av toppplaten

 • Steg 2

  • Trekk ut strømledningen og alle merkede båndkabler.

 • Trinn 3

  • Kamera moduler er koblet fra.

 • Trinn 4

  • Hovedkortet er fjernet.