Xiaomi Yi-mikrofonutskifting

 • Trinn 1 Batteri

  • Skyv batteridekselbryteren til venstre.

  • Løft batteridekselet opp.

 • Steg 2

  • Løft opp batteriet.

  • Fjern batteriet ved å trekke på fjerningstabellen.

 • Trinn 3 Frontpanel

  • Sett inn plaståpningsverktøyet i alle sider av kameraet.

  • Ta med plaståpningsverktøyet på sømmen mellom front og bakpanel.

 • Trinn 4

  • Skyv nysgjerrig verktøy langs sømmen til frontpanelet er helt skilt fra bakpanelet.

 • Trinn 5 Bakpanel

  • Fjern de fire 3,8 mm Phillips # 000 skruene som ligger i de ytre hjørnene på hovedkortet.

 • Trinn 6

  • Trekk på og fjern den svarte mellomrommet plassert øverst på innsiden av kamerahuset ved hjelp av pincettene og sett delen til side.

 • Trinn 7

  • Fjern hovedkortet fra baksiden ved å trekke forsiktig på linsen.

  • Bakpanelet gjenstår.

 • Trinn 8 mikrofon

  • Finn loddepunktene koblet til den røde og svarte ledningen på baksiden av hovedkortet.

 • Trinn 9

  • Varm disse to punktene med et loddejern og fjern mikrofonen. Sett på nytt løst lodd med erstatningsmikrofonen.

  • Loddemåler er veldig varme og røyk fra smeltet lodd kan forårsake irritasjon. Bruk kun i et godt, godt ventilert område.