Yamaha NS-AW190BL Mount Replacement

  • Trinn 1 Monter erstatning

    • Vri Yamaha NS-AW190BL til venstre eller høyre side.

    • Vrid festeknappen mot urviseren til den fjernes.

    • Fortsett å fjerne knappen på motsatt side.

  • Steg 2

    • Demonter monteringen fra Yamaha NS-AW190BL.