Yujin Robot iCLEBO Arte Hovedbørsteutskifting

 • Trinn 1 Søppelbøtte

  • Fjern støvbeholderen ved forsiktig å trykke sølvknappen på toppen av vakuumet til skuffen slipper ut.

 • Steg 2

  • Grip bunnen av støvposen. Trykk på fanene som vist med de gule pilene.

  • Tøm beholderens innhold i avfallsbeholderen og skyll med vann etter behov.

 • Trinn 3 Hovedbørste

  • Vend over enheten for å få tilgang til børstekselet.

  • For å fjerne børste dekselet, trykk de to snap releases på høyre og venstre side av dekslet til det slippes ut.

  • Ikke trykk utløserknappene for tett sammen. Å gjøre det kan føre til at de går i stykker, og børsten kan falle ut ved bruk.

 • Trinn 4

  • Trekk på venstre side av børsten med den firkantede enden og trekk til penselen dukker opp.

 • Trinn 5

  • Når du forbereder en ny børste, er det svært viktig å sørge for at den nye er utstyrt med de riktige endebitene.

  • Ta det runde metallstykket og skyv det inn i det firkantede gummibelegget. Deretter holder du det på enden med metallpinnen.