Yujin Robot iCLEBO Arte Side Sweeper erstatning

  • Trinn 1 Side Sweeper

    • Ta tak i feiemaskinen og forsiktig pry sideveggeren fra chassiset.

    • Feiemaskiner er skjøre, håndteres med forsiktighet.

  • Steg 2

    • Fjern eventuell uønsket støv og hår fra akselen og feiemaskinen.