Zebra ZP 505 Platen erstatning

  • Trinn 1 Platen

    • Sett skriveren slik at fronten vender mot deg.

    • Finn de to kategoriene på motsatte ender av skriveren.

    • Legg fingrene på rullene, trykk utover og løft oppover.

  • Steg 2

    • Løft platen ut av ZP 505.