Zeepad 7.0 Batteribytte

 • Trinn 1 Batteri

  • Slå av enheten og hold den av stikkontakten.

  • Åpne saken med et plaståpningsverktøy rundt kantene. Trekk dekselet litt.

  • Ikke fjern bakhodet helt fordi det er høyttaler på baksiden.

 • Steg 2

  • Klipp strømkablene som er koblet mellom skjermen og hovedkortet. Det bør være en rød og svart kabel hver. Prøv å kutte i midten av de to ledningene til loddetinn etter at du har erstattet det.

  • Prøv å skille ledningene bort fra de andre ledningene på hovedkortet. På denne måten vil du ikke kutte ytterligere ledninger.

 • Trinn 3

  • Skru av batteriet fra metallhuset til LED-skjermen. Batteriet holdes nede med et lim, og det vil ikke ta mye press for å slippes ut.

  • Det vil være flere ledninger festet til hovedkortet. Pass på at du ikke snurrer eller ødelegger ledninger i nærheten.

  • Legg ikke mye press på LED-skjermen mens du skiller av batteriet.

 • Trinn 4

  • Etter å ha opprettet plass til arbeid, varme opp et loddejern.

  • Påfør letten på loddet over den tilsvarende kutttråden til den nye batteriet.

  • Når loddemelten smelter og danner en bro mellom de to ledningene, kan du prøve å slå på enheten og deretter sjekke om det er strøm.

  • Hvordan løst og desolder tilkoblinger

  • Hold loddejernet vekk fra batteriet, hovedkortet og andre ledninger. Ikke la barn rundt loddeverket.