Zeki TBQG884B Reparasjon av bakre sak

 • Trinn 1 Bakre sak

  • Fjern de to skruene fra enden av enheten der portene er plassert.

 • Steg 2

  • Rør tavlen på glassflaten.

  • Sett spissen av et plaståpningsverktøy inn i det lille gapet, mellom den grå og hvite plasten. Pry den åpne, (du bør høre klippene åpne opp).

  • Forsiktig jobbe deg rundt omkretsen av tablettens kant.

 • Trinn 3

  • Separat rygg og ansiktsplater.

  • Fjern noe tape på høyttaleren, og løsne høyttaleren fra bakplaten.

  • Høyttaleren er koblet til hovedkortet med to loddeledninger. Ikke ta dem i stykker når du fjerner høyttaleren.