Zoom H1 Handy Recorder Line-In Port Replacement

 • Trinn 1 Line-In Port

  • Vend enheten over, så skjermen vender ned.

 • Steg 2

  • Fjern batteridekselet ved å trykke på batteridekselet og skyve til høyre.

 • Trinn 3

  • Skru de to (2) # 00, 10 mm skruene under mikrofonene på bakdekselet.

 • Trinn 4

  • Fjern bakdekselet (bruk et verktøy for fjerning av plast rundt kantene om nødvendig).

 • Trinn 5

  • De-loddetinn og fjern varmenes skjerm.

  • Vær forsiktig når du fjerner dette skjoldet, siden kobberplaten er veldig lett å rippe

 • Trinn 6

  • Løsne linjen i port fra loddepunktene.

  • Disse punktene er plassert under den svarte skjermen på venstre side av det blå kretskortet.

 • Trinn 7

  • Erstatt Line-in port og re-lodder på punkter angitt i trinn 6.

 • Trinn 8

  • Sett på igjen og lydd opp varmen på nytt.

  • Igjen, vær forsiktig når du lader som det er veldig lett å smelte gjennom varmen skjoldet og kobber arket under.