Zoom H1 Handy Recorder Speaker Replacement

 • Trinn 1 Høyttaler

  • Slå enheten over med displayet nede.

 • Steg 2

  • Ta av batteridekselet, trykk ned på tappene og skyv.

 • Trinn 3

  • Skru de to (2) # 00, 10 mm skruene under mikrofonen på bakdekselet.

 • Trinn 4

  • Ta forsiktig opp den øvre delen av bakdekselet med en finger.

 • Trinn 5

  • Fjern bakplaten ved hjelp av et plastfjerningsverktøy for å feste bakdekselet opp rundt kantene.

 • Trinn 6

  • Løsne den hvite og sorte høyttaleren fra deres loddepunkter.

  • Speaker loddepunkter er plassert på den tynne delen av det blå kretskortet, og er merket med "SP +" og "SP-".

  • Husk hvilken fargekabel som var koblet til hvilken terminal.

 • Trinn 7

  • Fjern den beskadigede høyttaleren fra sitt sted nederst i saken, like under batteriinngangen.

  • Du må bryte limet som holder høyttaleren på plass før du fjerner det.

 • Trinn 8

  • Bytt ut den skadede høyttaleren og re-loddetinneren til de opprinnelige loddepunktene.

  • Kontroller at den negative ledningen er loddet til "SP-" mens den positive ledningen er loddet til "SP +" -punktet.