Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement

 • Trinn 1 Bakdeksel

  • Slå av Zoomer Dino Boomer før demontering.

  • Fjern de åtte 9.3mm Phillips # 1 skruene.

 • Steg 2

  • Vend dinosauren over og hold deg oppreist.

  • Bruk spudgeren til å skille ut bakdekselet fra resten av Zoomer Dino Boomer.

  • Vær forsiktig når du fjerner bakdekselet. Bakdekselet til Zoomer Dino Boomer er fortsatt koblet til det elektroniske systemet med en ledning.

 • Trinn 3

  • Koble kabelen som kobler bakdekselet til dino til hovedkortet, ved å trekke forsiktig på den oransje ledningsstikkontakten med pinsett.

  • Fjern bakdekselet.

  • Hvis du har problemer med å fjerne kontakten fra stikkontakten, skyver du inn de små tappene på siden av kontakten med pincettene. Dette trinnet kan ta litt arbeid.

  • Ikke skade ledningene eller kretskortet.

 • Trinn 4 Tilbake knapp

  • Der knappen er størst, klem de to hvite tappene sammen.

 • Trinn 5

  • Skyv det hvite sirkelstykket mellom disse kategoriene så langt det går.

 • Trinn 6

  • Når knappen er minst, trykk de to hvite tappene sammen og trykk på den sirkulære tappen mellom dem til knappen kommer løs.

  • Fjern tilbakeknappen.