Zoomer Dino Boomer Nese Sensor Replacement

 • Trinn 1 Nesesensor

  • Skru ut de to 7,5 mm Phillips # 0 skruene i nakkebunnen.

  • Fjern de to 7,2 mm Phillips # 0 skruene over disse på undersiden av munnen.

 • Steg 2

  • Bruk spudgeren til å pry Zoomer Dino Boomer underkjeven fra munnen.

 • Trinn 3

  • Fjern taket til Zoomer Dino Boomer munn ved å skru av 7,5 mm Phillips # 0 skruen.

 • Trinn 4

  • Skyv sensorene forsiktig ut av nesestikket med fingrene.

 • Trinn 5

  • Bruk et loddejern for å fjerne ledningene fra sensorbrikken ved å smelte metallskjøtene på brikken.

  • Bruk pincettene til å fjerne ledningene ettersom du lodd dem.

  • Ikke rør noen deler av Zoomer Dino Boomer eller deg selv når du bruker loddejernet. Loddejernet vil bli veldig varmt.

  • Ved gjenmontering kan det være nødvendig med ekstra lodd for å koble ledningene til kretskortet igjen.

 • Trinn 6

  • Fjern og erstatt nesesensoren.