Zoomer Meowzies Back Button Kontakt Replacement

 • Trinn 1 legs

  • Bruk Triangle-driveren til å fjerne de fire 7,5 mm skruene.

  • De to fremre skruene er dypere enn de to på bakbenene, noe som kan føre til vanskeligheter. Disse kan nås ved å sette biten først og deretter forsiktig sette føreren litt (ikke helt)

 • Steg 2

  • Vri enheten slik at enheten er på siden.

  • Hold ryggen og magen på enheten og trekk forsiktig fra hverandre.

  • Å trekke med for mye kraft kan skade noen få kabler inni, så varsomhet er nødvendig.

 • Trinn 3

  • Med innsiden utsatt, grip benet og forsiktig trekke opp og vekk fra kroppen for å løsne dem. Gjenta for alle benene som trengs.

 • Trinn 4 Tilbakekobling Kontaktpunkt

  • Finn den grå gummikontakten i midten av den nederste halvdelen av enheten. Bruk spudgeren til å løfte et hjørne av kontakten til det kommer løs.

  • Ta tak i kontakten og trekk forsiktig til den andre siden løsner.

  • Ved å bytte kontaktpute, bruk de smale leddene på puten for å trekke den på plass ved å vri rundt spissene på pincettene.