ZTE benytter 2 batteri erstatning

 • Trinn 1 Batteri

  • Før du demonterer ZTE Avail 2, må du være sikker på at den er slått av.

  • Fjern bakdekselet ved hjelp av hakket nederst på enheten.

  • Trekk bakdekselet fra frontpanelet forsiktig for å fjerne det.

 • Steg 2

  • Fjern batteriet med hakk i bakplaten.

  • Når du har fjernet batteriet, skift det med den nye.

  • Sett forsiktig det nye batteriet inn med kontaktene riktig justert.

  • Skyv forsiktig på batteriet til det klikker på plass.