Utskifting av ZTE-bakre bakre kamera

 • Trinn 1 Batteri

  • Ta ut SD-kortet og SIM-kortet fra enheten.

  • SIM- og SD-kortene vises ikke her da enheten ikke kom med dem.

 • Steg 2

  • Bruk et plaståpningsverktøy for å skille ryggen fra enheten.

 • Trinn 3

  • Fjern de to 1,6 mm Phillips # 0 skruene fra batteridekselet.

  • Fjern dekselet.

 • Trinn 4

  • Koble fra batterikabelen fra hovedkortet med et plaståpningsverktøy.

 • Trinn 5

  • Bruk hendene, eller et plaståpningsverktøy, for å spyle batteriet fra telefonen.

 • Trinn 6 Ryggekamera

  • Fjern de tre 1,6 mm Phillips # 0 skruene fra plastdekselet på hovedkortet.

 • Trinn 7

  • Fjern det øverste plastkortet på hovedkortet ved hjelp av et plaståpningsverktøy.

 • Trinn 8

  • Bruk et plaståpningsverktøy, koble kameraet fra hovedkortet.

 • Trinn 9

  • Fjern kameraet fra telefonen.