ZTE Z667T SIM-kort erstatning

  • Trinn 1 SIM-kort

    • Sett forsiktig fingernailen inn i nedre venstre spalt på bakdekselet og løft den opp.

  • Steg 2

    • Fjern batteriet ved å sette fingernailen øverst på batteriet og løft opp.

  • Trinn 3

    • Trykk på den lille svarte kategorien og sett inn mikro SIM-kortet med metallkontakten vendt nedover.