ZTE Z667T høyttalerutskifting

 • Trinn 1 Høyttaler

  • Sett forsiktig fingernailen inn i nedre venstre spalt på bakdekselet og løft opp.

 • Steg 2

  • Fjern batteriet ved å sette fingernailen øverst på batteriet og løft opp.

 • Trinn 3

  • Ved hjelp av en Phillips # 000 skrutrekker, fjern de fem skruene som er plassert på baksiden.

 • Trinn 4

  • Skyv forsiktig bakdekselet med plaståpningsverktøyet.

  • Gjør åpne på flere steder for å unngå skade.

 • Trinn 5

  • Ved hjelp av plaståpningsverktøyet løfter du høyttaleren forsiktig ut av bagasjen.