ZTE ZMAX Z970 Volumknapp erstatning

 • Trinn 1 Batteri

  • Sett inn et fint punktverktøy i hullet øverst til venstre på telefonen for å fjerne SIM- og SD-kortmagasinene.

  • Trekk ut skuffene.

 • Steg 2

  • Sett inn et plaståpningsverktøy i sporet mellom telefonens bakdeksel og hus.

  • Flytt plaståpningsverktøyet langs kantene på telefonen for å løsne de to stykkene.

 • Trinn 3

  • Fjern de ti 1,2 mm skruene med en Phillips # 000 skrutrekker.

 • Trinn 4

  • Fjern midtrammen med plaståpningsverktøyet.

 • Trinn 5

  • Koble fra batteriet fra hovedkortet.

 • Trinn 6

  • Vri en spudger under batteriet og forsiktig forsiktig oppover for å fjerne batteriet.

  • Når du er fri fra limet, fjern den fra enheten.

  • Limet som holder batteriet nede, er sterkt, så arbeid sakte og forsiktig for å unngå å starte brann.

 • Trinn 7 Volumknapp

  • Skru av kretskortet forsiktig.

  • Den nye delen må løses på hovedkortet.