XPS M2010 MXP061 Kosmetisk deksel og toppdekselutskifting

 • Trinn 1 Fjerner det kosmetiske dekselet

  • Når du har slått av datamaskinen og åpnet skjermen, fjerner du tastaturet fra datamaskinen.

  • Med en flatskrutrekker trykker du på dekselet (# 3) på siden av datamaskinen.

   • Når du holder inn skrutrekkeren (slik at knappen inne i sporet fortsatt er holdt), løft det kosmetiske dekselet (# 2) av kosmetisk dekselhakk (# 1).

 • Steg 2 Fjerne toppdekselet: skruer

  • Skru ut de seks M2.5 x 5 mm skruene på venstre side (# 1) på toppdekselet, skru deretter de sju M2.5 x 5 mm skruene på høyre side (# 2) av toppdekselet.

 • Trinn 3 Fjerne toppdekselet: Kabler

  • Løft opp toppdekslet litt, men fjern det ikke helt. To kabler er koblet til toppdekselet, og de kan bli skadet dersom toppdekselet er feil fjernet.

  • Når du holder toppdekslet opp, trekker du ut de to kabeltilkoblingene ved å trekke på trekkslangen eller kontakten.