Yujin Robot iCLEBO Arte Støvpose Utskifting

  • Trinn 1 Søppelbøtte

    • Fjern støvbeholderen ved forsiktig å trykke sølvknappen på toppen av vakuumet til skuffen slipper ut.

  • Steg 2

    • Grip bunnen av støvposen. Trykk på fanene som vist med de gule pilene.

    • Tøm beholderens innhold i avfallsbeholderen og skyll med vann etter behov.