Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement

 • Trinn 1 Søppelbøtte

  • Fjern støvbeholderen ved forsiktig å trykke sølvknappen på toppen av vakuumet til skuffen slipper ut.

 • Steg 2

  • Grip bunnen av støvposen. Trykk på fanene som vist med de gule pilene.

  • Tøm beholderens innhold i avfallsbeholderen og skyll med vann etter behov.

 • Trinn 3 Filter

  • Skyv den gule fliken som frigjør filterrøret.

 • Trinn 4

  • Bytt eller rengjør filteret under en vannstrøm. Når filteret settes inn igjen, må du sørge for at filterets kutt hjørne er i riktig hjørne.