Zebco 33 Spolen og linjeskiftet

 • Trinn 1 Spolen og linjen

  • Fjern den gamle linjen som er igjen på Zebco 33, ved å trykke ned den store spoleutløserknappen på baksiden av hjulet. Trekk den gamle linjen av hjulet.

 • Steg 2

  • Åpne frontspoledekselet på Zebco 33-spolen ved å skru den til venstre og trekk den rett ut.

 • Trinn 3

  • Klipp linjen fri fra Zebco 33-spolen. Trekk linjen gjennom forsiden av spolen og deretter gjennom linjen.

 • Trinn 4

  • Trekk linjen gjennom hullet i midten av det fremre spoldekselet og deretter rundt spolen på hjulet.

 • Trinn 5

  • Fest linjen til spolen til Zebco 33 med en knute. Dobbel knuten og trekk deretter knuten tett mot spolen på hjulet. Klipp den ekstra linjen fra knuten.

 • Trinn 6

  • Sett spoledekslet på spolen igjen. Hold linjen noen tommer foran spolen og legg litt spenning på linjen. Vri linjen på hjulet ved å vri håndtakets håndtak.