ZTE-hastighet foran og bakkamerautskifting

 • Trinn 1 For- og bakkamera

  • Trekk av bakdekselet nederst til høyre.

 • Steg 2

  • Fjern de syv 3,175 mm Phillips hodeskruene fra den indre ryggen som er plassert øverst, øverst til høyre, midten til høyre, nederst til høyre og nederst.

 • Trinn 3

  • Med plaståpningsverktøyet spudger du forsiktig av den indre baksiden rundt telefonen.

  • Vær forsiktig så du ikke setter den av for hard, da det bare er plast.

 • Trinn 4

  • Ta med kameraet forsiktig av kameraet øverst på midten for å få tilbake kameraet.

  • Ta med kameraet forsiktig av kameraet øverst til venstre på telefonen for å få frontkameraet.