Reparasjon av ZTE-hodetelefonkontakt

 • Trinn 1 hovedkort

  • Trekk av bakdekselet nederst til høyre.

 • Steg 2

  • Fjern de syv 3,175 mm Phillips hodeskruene fra den indre ryggen som er plassert øverst, øverst til høyre, midten til høyre, nederst til høyre og nederst.

 • Trinn 3

  • Med plaståpningsverktøyet spytter du forsiktig av den indre ryggen.

  • Vær forsiktig så du ikke glir av den for hardt, da det bare er en plastbelegg.

 • Trinn 4

  • Fjern den ene 2.381mm Phillips hodeskruen fra hovedkortet plassert i den øvre midterdelen av telefonen ved siden av nederste venstre hjørne av bakkameraet.

 • Trinn 5

  • Bruk spudgeren til å forsiktig forsynke alle ZIF-kontakter

  • ZIF-kontakter har en liten fane som må vendes opp for å fjerne kabelen på en sikker måte

  • Bruk samme spudger, forsiktig forsyn opp den oransje flatstikkontakten

 • Trinn 6

  • Ta forsiktig av hovedkortet.

 • Trinn 7 Hodetelefonkontakt

  • Vend over hovedkortet for å finne hodetelefonkontaktkretsen.