ZTE Z667T batteri erstatning

  • Trinn 1 Batteri

    • Sett forsiktig fingernailen inn i nedre venstre spalt på bakdekselet og løft opp.

  • Steg 2

    • Fjern batteriet ved å sette inn neglen øverst på batteriet og løft den opp.